Polski Związek Hokeja na Trawie

Poszukujemy wolontariuszy

Od 8 maja 2019 roku można zgłosić chęć udziału w wolontariacie przy organizacji „Mistrzostw Polski w hokeju na trawie”, które odbędą się 25-26 maja w Poznaniu.  

Osoba aplikująca powinna posiadać odpowiednie predyspozycje, takie jak komunikatywność, odpowiedzialność, punktualność i systematyczność. Kandydaci powinni także umieć działać pod presją czasu i innych czynników.  

– Poszukujemy kilkunastu osób. Czekamy na zgłoszenia od osób mających chęć, by poznać tajniki organizacji dużej imprezy sportowej od kuchni i zdobyć doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości – mówi rzecznik PZHT Filip Sobczak. 

Za co będzie odpowiedzialny wolontariusz?

– pomoc przy organizacji zawodów

– organizacja biura zawodów

– przygotowywanie strefy promocyjno-rekreacyjnej

– pomoc przy obsłudze strefy rekreacyjnej

– koordynowanie ball patrol

Każdy wolontariusz otrzyma:

– koszulkę wolontariatu

– ciepły posiłek podczas trwania imprezy

– imienny identyfikator

– certyfikat potwierdzający wolontariat

Co należy zrobić, żeby się zgłosić?

Wszyscy chętni proszeni są o kontakt z Mateuszem Grochalem za pośrednictwem e-maila – mateusz.grochal@pzht.pl  

Szczegółowy plan będzie omówiony podczas pierwszego spotkania organizacyjnego. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Zadania realizowane w ramach współpracy świadczone będą na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, w odniesieniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Filip Sobczak