Polski Związek Hokeja na Trawie

Spółka „Hokej Superliga” oficjalnie powołana!

Władze Polskiego Związku Hokeja na Trawie powołały spółkę „Hokej Superliga”.  Nowy podmiot będzie odpowiedzialny przede wszystkim za organizację rozgrywek hokeja na trawie w Polsce, promocję i pozyskiwanie środków na rozwój dyscypliny.

„Hokej Superliga” tak brzmi nazwa spółki, której rejestracja została zgłoszona w sądzie przez Polski Związek Hokeja na Trawie. Władze PZHT, wzorem innych polskich związków, postanowiły ustanowić osobny podmiot prawny, który będzie skoncentrowany na organizacji rozgrywek Mistrzostw Polski w hokeju na trawie.

„Hokej Superliga” jest spółką prawa handlowego, 100 proc. jej udziałów posiada Polski Związek Hokeja na Trawie, lecz w przyszłości – zgodnie z założeniami – zostaną one zbyte na rzecz polskich klubów hokejowych.

Wstępny projekt logo „Hokej Superligi”

Podstawowy cel „Hokej Superligi” to organizacja rozgrywek. Pierwszym wydarzeniem sportowym, które będzie koordynowane przez „Hokej Superligę” będą nadchodzące Finały Mistrzostw Polski seniorek i seniorów. W sezonie 2019/2020 będzie to najwyższa klasa rozgrywkowa seniorów, a docelowo – w kolejnych latach – wszystkie rozgrywki Mistrzostw Polski. 

Ponadto już 25 kwietnia „Hokej Superliga” będzie współorganizatorem konferencji poświęconej infrastrukturze sportowej „BOISKO”, która odbędzie się w Rogowie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele kilku samorządów z całej Polski.

Kolejnym nadrzędnym celem nowego podmiotu będzie obniżenie kosztów organizacji imprez dla klubów. „Hokej Superliga” będzie pokrywać koszty wynajęcia boiska czy hali sportowej, oprawy technicznej (nagłośnienie, spiker, fotograf), reklamy, rejestracji telewizyjnej, wynagrodzenia sędziów oraz opieki medycznej czy wody lub posiłków. Dzięki zwiększeniu skali zakupów np. wody, będzie można obniżyć koszty meczów i nadać im oprawę, która przyciągnie reklamodawców.  

„Hokej Superliga” będzie utrzymywana ze środków zewnętrznych oraz przychodów z reklamy i sprzedaży. Władze nowej spółki jako pierwszy cel wyznaczają sobie pozyskanie sponsora tytularnego, który będzie pokrywać większość kosztów. Już dziś na ukończeniu jest zawarcie porozumienia z wielkopolską telewizją na transmisje dwóch meczów tygodniowo. Rozmowy prowadzone są także z portalem internetowym w sprawie transmisji wszystkich spotkań „na żywo”. 

„Hokej Superliga” będzie mieścić się w budynku przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu, czyli w tym samym miejscu, gdzie nowa siedziba PZHT.

Filip Sobczak