Polski Związek Hokeja na Trawie

Henryk Kaczmarek ponownie prezesem Klubu Olimpijczyka PZHT

W miniony piątek (29 marca 2019 roku) odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Klubu Olimpijczyka Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Klubu Olimpijczyka PZHT został ponownie wybrany Henryk Kaczmarek. W głosowaniu brało udział 15 delegatów. 14 osób było „za”, jedna wstrzymała się od głosu.

Do Rady Klubu Olimpijczyka PZHT zostali wybrani:

1. Andrzej Kuczyński – wiceprezes 

2. Piotr Marcinkowski – sekretarz

3. Jerzy Czajka – członek

4. Stanisław Kaźmierczak – członek

5. Bogdan Andrzejewski – członek

Henryk Kaczmarek (na zdjęciu stoi) został ponownie wybrany prezesem Klubu Olimpijczyka PZHT.

Filip Sobczak