Polski Związek Hokeja na Trawie

Nabór do klasy sportowej o profilu „hokej na trawie”

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu prowadzi nabór do klasy pierwszej o profilu „hokej na trawie”.

Test sprawności fizycznej odbędzie się 13 marca o godzinie 8:00 w sali gimnastycznej szkoły przy ulicy Chociszewskiego 56 w Poznaniu.

Wymagane dokumenty można wypełnić bezpośrednio przed testem. Wymagany strój sportowy.

Filip Sobczak