Polski Związek Hokeja na Trawie

Spotkanie z olimpijczykiem Stefanem Otulakowskim

W dniu 19 lutego 2019 roku na zaproszenie kierownictwa Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu na Osiedlu Oświecenia odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego  

Z olimpijczykiem i wielokrotnym Mistrzem Polski w hokeju na trawie oraz  byłym zawodnikiem Warty Poznań, Stefanem Otulakowskim. Celem spotkania było m.in. zachęcanie uczniów do uprawiania sportu w tym naszej dyscypliny oraz propagowanie ideałów olimpijskich. 

Naszemu olimpijczykowi towarzyszył prezes Klubu Olimpijczyka PZHT Henryk Kaczmarek. Spotkanie miało bardzo żywy przebieg padało wiele pytań, w tym o jego pseudonim „Punczek”. 

Po przybliżeniu słuchaczom kariery sportowej pana Stefana, a także wielu podstawowych informacji o zasadach gry, parametrach i rodzajach piłek, lasek, nawierzchni boisk, odbyła prezentacja wykonywania zagrań w tym wykonywania „krótkich rogów”, z których najbardziej słynął pan Stefan.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone drobne gadżety oraz każdy otrzymał zdjęcie pana Stefana Otulakowskiego z jego autografem. Nauczyciel W-F pan Dariusz Posiadała otrzymał  koszulkę z logo Klubu Olimpijczyka. 

Prezes Klubu Olimpijczyka podziękował Kierownikowi Szkoły, Januszowi Kaczmarkowi za zaproszenie i wręczył dyplom za propagowanie sportu i wartości olimpijskich, oraz piękny album Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Igrzyska Olimpijskie Rio 2016”. 

Autor: Henryk Kaczmarek