Polski Związek Hokeja na Trawie

Zmiany w Komisji Rewizyjnej

W związku z rezygnacją z funkcji i członka Komisji Rewizyjnej przez Pana Waldemara Serowskiego, na wniosek Przewodniczącego Komisji i zgody kandydata podjęto uchwałę o powołania na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Pana Marka Sikorę.

Przewodniczący KR PZHT,
Gustaw Raczykowski

Filip Sobczak