Polski Związek Hokeja na Trawie

PZHT poszukuje współpracownika

Polski Związek Hokeja na Trawie poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do rozliczeń.

Oczekiwania:

– ukończone studia wyższe – kierunek ekonomiczny,

– znajomość dyscypliny,

– znajomość języka angielskiego,

– wiedza z zakresu funduszy unijnych i krajowych oraz zewnętrznych metod finansowania,

– znajomość rozliczeń programów rządowych,

– samodzielność, skrupulatność i komunikatywność.

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

– pracę w młodym, ale bardzo doświadczonym zespole,

– miłą atmosferę i samodzielność,

– duże możliwości rozwoju zawodowego,

– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i zaangażowania.

Zakres obowiązków:

– prowadzenie dokumentacji związanej z projektami unijnymi oraz programami krajowymi,

– dbanie o prawidłowy przepływ informacji i obieg dokumentów dotyczących realizowanych programów,

– prowadzenie kalendarza wydarzeń związanych z projektami,

– inne bieżące zadania wynikające z codziennych potrzeb związanych z projektami.

W składanej ofercie pracy prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

W przypadku, gdyby chciał/a Pani/Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PZHT prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chociszewskiego 56.

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy zamieszczony w formularzu OLX.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Oferty zawierające CV należy składać za pośrednictwem poczty mailowej: zarzad@pzht.pl 

Filip Sobczak