Polski Związek Hokeja na Trawie

Komunikat ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT zwołanego na dzień 26.01.2019r. została ogłoszona 35-dniowa przerwa.

W jej trakcie zostaną uzupełnione ankiety delegatów oraz staraniem wszystkich doprowadzimy do spotkania przedstawicieli Okręgów z Zarządem PZHT. Ten czas pozwoli na wypracowanie wspólnych i akceptowanych przez środowisko rozwiązań, których celem będzie rozwój hokeja na trawie w Polsce.

Zarząd PZHT

Filip Sobczak