Polski Związek Hokeja na Trawie

Spotkanie opłatkowe Klubu Olimpijczyka PZHT

3 stycznia 2019 roku na obiektach sportowych Politechniki Poznańskiej przy ul. Przystań  odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące miniony rok działalności Klubu.  

W spotkaniu uczestniczyli także Honorowi Prezesi PZHT prof.Jerzy Smorawiński, Antoni Karwacki, Prezes PZHT Jacek Sobolewski , Prezes WZHT Ewa Wybieralska , zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Kubiak i Wydziału Sportu U.M. Poznania Paweł Sobczak. 

Uczczono chwilą ciszy i zadumy tych , którzy odeszli od nas,  w tym 3 olimpijczyków Andrzeja Ptaka, Jana Górnego i Leszka Tórza.

Prezes Klubu Henryk Kaczmarek podsumował miniony  rok działalności, w którym wymienił poszczególne formy tej działalności i uczestnictwa w nich swoich członków klubowych przy organizacji i współorganizacji  imprez i ich  sponorowania. Wśrod nich wymienił m.in. Tradycyjny już  Międzynarodowy Turniej Cristmas Cup Warty Poznań kadetów i odrębny  turniej dzieci, turniej  I rundy kwlifikacji olimpijskich „Series Hockey” w Gnieźnie, Memoriał Alfonsa Drzewieckiego i Gnieźnieńskich Olimpijczyków, Memoriał Leszka Henslera, Jubileusz 95  Sekcji Hokeja na Trawie Warty Poznań , a także pomoc swoich członków w przeprowadzaniu rozgrywek przez Wydział Gier i Dyscypliny PZHT. 

W imieniu Klubu pogratulował osiągniętych wyników zarówno  przez dziewczęta  jak i chłopców  w III Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires w Argentynie traktując je jednocześnie jako dobry prognostyk dla seniorek i seniorów w ich walce o udział w IO Tokio 2020. 

Członkowie Klubu złożyli gratulacje p. Jerzemu Czajce otrzymanego  dzień  wcześniej z rąk Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka wyróżnienia „Super Senior Sportu Poznańskiego”.

Podziękował na ręce prezesa PZHT za dobrą współpracę z Klubem oraz pozytywne podejście do propozycji i wniosków składanych przez Klub Olimpijczyka. Podziękował władzom Politechniki Poznańskiej również za współpracę z naszym Klubem. Dziękował także swoim członkom za ich aktywność  i dodatkowo imiennie wręczył wyróżnienie za to zaangażowanie koledze Andrzejowi Dratwie.

Następnie zostały złożone przez prezesa Klubu życzenia noworoczne  wszystkim uczestnikom spotkania oraz ich rodzinom i  życzenia składane sobie wzajemnie  dzieląc się tradycyjnym opłatkiem i zakończone toastem za ich spełnienie.

(Henryk Kaczmarek)